Informacje i procedury

Procedura zwrotu towarów

  1. W przypadku zakupu towaru przez internet w formie wysyłkowej, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 21 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe można znaleźć na dole tej strony.

Procedura reklamacji

1.Reklamacje dotyczące wad Towaru należy kierować na adres mailowy Sprzedawcy w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

2.Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3.Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

5. Zapewniamy możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.

Waluta płatności

Zapłata za Towar przyjmowana jest w złotych polskich.

Informacje kontaktowe i dane

AUPIRUM Łukasz Kozłowski

ul. Powstańców Śląskich 52/7

01-381 Warszawa

NIP: 5423139251

REGON: 367690612

[email protected]