Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AUPIRUM Łukasz Kozłowski, ul. Powstańców Śląskich 52/7, 01-381 Warszawa, NIP: 5423139251, REGON: 367690612.
3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora, za zgodą osób, których dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów realizacji zamówień i świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu oraz w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych szerzej opisanych w Polityce Cookies.
5. Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody przez Użytkownika.
6. Administrator gromadzi dane podawane dobrowolnie przez Użytkowników w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika. Dane obejmują informacje identyfikujące użytkownika (imię, nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu). Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator stosuje wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
8. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są operatorowi pocztowemu lub kurierskiemu. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis swingalliance.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
10. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych w ramach funkcjonalności serwisu internetowego. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych może się zwrócić bezpośrednio do Administratora z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected], w temacie wiadomości zamieszczając dopisek „do Inspektora Ochrony Danych”.
11. W razie podejrzenia, że konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania w serwisie internetowym, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną pod adresem e-mail [email protected].